Vad äter hästar egentligen? Eftersom hästen är ett flockdjur som från början bodde och rörde sig över stora gräsytor, är …