Hästarnas mat

Vad äter hästar egentligen? Eftersom hästen är ett flockdjur som från början bodde och rörde sig över stora gräsytor, är svaret på detta naturligtvis att de äter gräs av olika slag. Men i modern

hästhållning så är det lite mer avancerat än så. Idag är det till exempel vanligt att hästen får olika typer av kraftfoder som innehåller viktiga ämnen. Hästar ska ges möjlighet att gå fritt ute i sin naturliga miljö varje dag. Det innebär att de ska släppas ut i hagen tillsammans med sina kompisar för att få frisk luft, motion och en möjlighet att göra det som hästar brukar göra. Det finns särskilda bestämmelser kring hur lång tid av dygnet som hästarna får vara ute på vintern. De får spendera max 16 timmar utomhus om de inte har tillgång till ett hus att vila i.

På sommaren släpper de flesta hästägare ut sin häst på sommarbete. Det innebär att de får gå ute och beta i hagarna och leva flockliv. Hästarna äter av det gräs som finns i första hand. Det är viktigt att hålla koll på hur bra hästen tål det gräs som finns. Om det är väldigt grönt och kraftigt kan hästen få problem med magen, särskilt om den har anlag för detta. När hästarna har ätit upp det mesta av gräset så går de över till att äta blommor och andra örter som finns på ängen. Om det finns giftiga blommor, exempelvis örten stånds så kan hästarna börja äta av denna också. Det måste hästägaren hålla koll på. När hästen går på bete ska den ha kontinuerlig tillgång till vatten. Vattnet ska inte riskera att bli dåligt utan ska hållas färskt. Det kan också behövas tillskott av foder när markerna börjar bli näringsfattiga, såvida det inte finns väldiga arealer med fint gräs. Hästarnas huvudmat är så kallat grovfoder som oftast utgörs av hö. Detta är torkat gräs som har skördats på sommaren, gärna i perioden runt midsommar. Det är viktigt att höet är av bra kvalitet med mycket blad och det får inte vara smutsigt.

Hästar som tränas av människan behöver också ett kraftfoder. Det vanligaste kraftfodret består av havre som också är ett av de vanligaste sädesslagen i Sverige. Det händer också att man ger korn, särskilt till de hästar som behöver gå upp i vikt. Tillskott av vetekli är bra eftersom det innehåller viktiga vitaminer och protein. Man kan också ge hästar betfor, som är ett sockerbaserat foder som hästar tycker om. Det ska alltid svälla i vatten innan man ger det till hästen. Man kan också tillsätta något som heter melass i små mängder på fodret, för att göra det godare. Man kanske kan jämföra melass med godis för oss människor, exempelvis sådant hästinspirerat godis som finns hos hestbolaget.se att köpa. Hästar har precis som oss människor ett stort behov av vitaminer och mineraler som de får sig av gräset och de kan få tillskott av detta i sitt foder när det inte finns tillräckligt med gräs att tillgå.